Các loại phí khi tham gia đầu tư

Các loại Phí Dịch VụMức phíCác giao dịch áp dụng
Phí thường niênPhí Quản lý1.5% giá trị giao dịch(i) Mua toàn bộ Bất Động Sản;
(ii) Mua một phần Bất Động Sản;
Phí một lầnPhí cho thuê10% lợi nhuận(i) Cho thuê Bất Động Sản
Phí môi giới/giao dịch1% giá trị giao dịch(i) Chuyển nhượng một phần Bất Động Sản;
Phí công chứngTùy thuộc theo giá bán(i) Chuyển nhượng toàn bộ Bất Động Sản;
Phí trước bạĐã bao gồm trong giá bán(i) Chuyển nhượng toàn bộ Bất Động Sản;
Phí định giá độc lậpTuỳ trường hợp(i) Chuyển nhượng toàn bộ Bất Động Sản;
Phí bảo lãnh ngân hàng
(Tuỳ chọn)
1% giá trị khoản đầu tư(i) Chuyển nhượng toàn bộ Bất Động Sản;
(ii) Chuyển nhượng một phần Bất Động Sản;
Phí vận hành cho thuêPhí môi giới tìm người thuê1 tháng tiền thuê nhà(i) Cho thuê Bất Động Sản
Phí thi công hoàn thiện (nếu là nhà thô)Tuỳ trường hợp(i) Cho thuê Bất Động Sản
Chi phí vận hànhTuỳ trường hợp(i) Cho thuê Bất Động Sản
Mục lục