Cập nhật tiến độ dự án Q2 Thảo Điền

RealStake xin gởi đến quý khách hàng hình ảnh về tiến độ xây dựng của dự án Q2 Thảo Điền, một sản phẩm chất lượng mà RealStake đã chọn lựa cho các khách hàng của mình. Thông tin được lấy từ trang web Q2 Thao Dien chính thức của CDT.

Tháng 5/2020

Tiến độ xây dựng Q2 Thao Dien 5-2020

Tiến độ xây dựng Q2 Thao Dien 5-2020

Tiến độ xây dựng Q2 Thao Dien 5-2020

Tiến độ xây dựng Q2 Thao Dien 5-2020

Tháng 4/2020

Tiến độ xây dựng Q2 Thao Dien 4-2020

Tiến độ xây dựng Q2 Thao Dien 4-2020

Tiến độ xây dựng Q2 Thao Dien 4-2020

Tiến độ xây dựng Q2 Thao Dien 4-2020 Tiến độ xây dựng Q2 Thao Dien 4-2020

Tiến độ xây dựng Q2 Thao Dien 4-2020

Tháng 3/2020

Tiến độ Q2 Thao Dien 3-2020

Tiến độ Q2 Thao Dien 3-2020

Tiến độ Q2 Thao Dien 3-2020

Tháng 2/2020

Tiến độ Q2 Thao Dien 2-2020

Tiến độ Q2 Thao Dien 2-2020

Tiến độ Q2 Thao Dien 2-2020

Tháng 1/2020

Chi tiết tiến độ Q2 Thảo Điền 1-2020

Tien do Q2 Thao Dien 1-2020
Tien do Q2 Thao Dien 1-2020
Tien do Q2 Thao Dien 1-2020
Tien do Q2 Thao Dien 1-2020
Tien do Q2 Thao Dien 1-2020
Tien do Q2 Thao Dien 1-2020

Tháng 12/2019

Q2 Tien do 12-2019 - 1

Q2 Tien do 12-2019 - 2

Q2 Tien do 12-2019 - 3

Q2 Tien do 12-2019 - 4

Q2 Tien do 12-2019 - 5

Tháng 11/2019

Cập nhật tiến độ Q2 Thao Dien -112019

Cập nhật tiến độ Q2 Thao Dien -112019

Tháng 10/2019

Cập nhật tiến độ Q2 Thao Dien -102019

Cập nhật tiến độ Q2 Thao Dien -102019

Tháng 9/2019

Cập nhật tiến độ Q2 Thao Dien -92019

Cập nhật tiến độ Q2 Thao Dien -92019

Tháng 8/2019

Cập nhật tiến độ Q2 Thao Dien -82019

Cập nhật tiến độ Q2 Thao Dien -82019

Cập nhật tiến độ Q2 Thao Dien -82019

Cập nhật tiến độ Q2 Thao Dien -82019

Cập nhật tiến độ Q2 Thao Dien -82019

 

 

 

 

Mục lục