Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Akari City

RealStake xin gởi đến quý khách hàng hình ảnh về tiến độ xây dựng của dự án Akari City,  một sản phẩm chất lượng mà RealStake đã chọn lựa cho các khách hàng của mình. Thông tin được cập nhật từ trang web tiến độ chính thức của dự án và các nguồn tin tổng hợp khác (Tiendoduan.org).

Tháng 5/2020

Tiến độ xây dựng Akari City 5-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 5-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 5-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 5-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 5-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 5-2020

Tháng 4/2020

Tiến độ xây dựng Akari City 4-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 4-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 4-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 4-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 4-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 4-2020

Tháng 3/2020

Tiến độ Akari City 3-2020

Tiến độ Akari City 3-2020

Tiến độ Akari City 3-2020

Tiến độ Akari City 3-2020

Tiến độ Akari City 3-2020

Tiến độ Akari City 3-2020

Tháng 2/2020

Tiến độ Akari City 2-2020 ¥Tiến độ Akari City 2-2020

Tiến độ Akari City 2-2020

Tiến độ Akari City 2-2020

Tiến độ Akari City 2-2020

Mục lục