Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Akari City

RealStake xin gởi đến quý khách hàng hình ảnh về tiến độ xây dựng của dự án Akari City,  một sản phẩm chất lượng mà RealStake đã chọn lựa cho các khách hàng của mình. Thông tin được cập nhật từ trang web tiến độ chính thức của dự án và các nguồn tin tổng hợp khác (Tiendoduan.org).

Tháng 2/2021

Tien do Akari City 2-2021

Tien do Akari City 2-2021

Tien do Akari City 2-2021

Tháng 1/2021

Tien do Akari City 1-2021

Tien do Akari City 1-2021

Tien do Akari City 1-2021

Tháng 10/2020

Tiến độ xây dựng Akari City - 10/2020

Tiến độ xây dựng Akari City - 10/2020

Tiến độ xây dựng Akari City - 10/2020

Tiến độ xây dựng Akari City - 10/2020

Tiến độ xây dựng Akari City - 10/2020

Tháng 9/2020

Tiến độ xây dựng Akari City 9-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 9-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 9-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 9-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 9-2020

Tháng 8/2020

Tiến độ xây dựng Akari City 8-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 8-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 8-2020
Tiến độ xây dựng Akari City 8-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 8-2020

Tháng 7/2020

Vào ngày 21/7/2020, RealStake đã có một chuyến trải nghiệm thực tế với dự án Akari City để xem xét tiến độ xây dựng cũng như cung cấp thêm những thông tin về khu vực xung quanh cho quý khách hàng.

Ngoài ra trong tháng 7 này, tiến độ xây dựng của Akari City vẫn tiến triển rất tốt, dự kiến trong Q3-2020 toàn bộ các block của dự án sẽ được cất nóc.

Tiến độ Akari City 7-2020

Tiến độ Akari City 7-2020

Tiến độ Akari City 7-2020

Tiến độ Akari City 7-2020

Tiến độ Akari City 7-2020

Tháng 6/2020

Tiến độ Akari City 6-2020

Tiến độ Akari City 6-2020

Tiến độ Akari City 6-2020

Tiến độ Akari City 6-2020

Tiến độ Akari City 6-2020

Tiến độ Akari City 6-2020

Tháng 5/2020

Tiến độ xây dựng Akari City 5-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 5-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 5-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 5-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 5-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 5-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 5-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 5-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 5-2020

Tháng 4/2020

Tiến độ xây dựng Akari City 4-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 4-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 4-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 4-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 4-2020

Tiến độ xây dựng Akari City 4-2020

Tháng 3/2020

Tiến độ Akari City 3-2020

Tiến độ Akari City 3-2020

Tiến độ Akari City 3-2020

Tiến độ Akari City 3-2020

Tiến độ Akari City 3-2020

Tiến độ Akari City 3-2020

Tháng 2/2020

Tiến độ Akari City 2-2020 ¥Tiến độ Akari City 2-2020

Tiến độ Akari City 2-2020

Tiến độ Akari City 2-2020

Tiến độ Akari City 2-2020

Mục lục