Chương trình chiết khấu cho khách hàng tái đầu tư

Chính sách chiết khấu cho khách hàng tái đầu tư

Chiết khấu 1% khách hàng đã đầu tư

Nhằm tiếp tục những hoạt động tri ân, RealStake trân trọng giới thiệu chương trình Chiết khấu 1% khi tái đầu tư dành cho Quý khách hàng đã đầu tư trên RealStake.

Chiết khấu

1% giá trị gói đầu tư được khấu trừ vào lần thanh toán đầu tiên.

Số lượng

Áp dụng không giới hạn số lượng các phần đầu tư và các sản phẩm đầu tư trên RealStake.

Cách tham gia

Vui lòng liên lạc với nhân viên chăm sóc khách hàng khi quý khách đầu tư về chương trình này.

Mục lục