Giới thiệu về đầu tư Lợi nhuận cao

Gói thứ nhất là Đầu tư lợi nhuận cao: thường các bất động sản như đất nền, shophouse và các căn hộ mới đang xây dựng sẽ có mức tăng trưởng lợi nhuận cao. Tiền đầu tư cho gói lợi nhuận cao này là khoảng hơn 200 triệu/phần và thanh toán trong 2-3 năm được chia thành nhiều đợt theo đúng tiến độ của chủ đầu tư dự án đó. Gói này lợi nhuận ước tính có thể lên đến 25% / năm tuỳ thuộc mức độ tăng giá của bất động sản.