Hướng dẫn sử dụng tính năng Giao dịch mua bán

Tính năng “Trading – Giao dịch mua bán” dành cho các nhà đầu tư đã hoàn tất giao dịch đầu tư trên nền tảng RealStake và đã sở hữu các phần đầu tư trong danh mục đầu tư của mình.  Các nhà đầu tư mới tham gia nền tảng cũng có thể mua lại các phần đầu tư của các nhà đầu tư khách. Bạn có thể sử dụng sàn giao dịch để bán thứ cấp các phần bất động sản mà mình sở hữu và mua các phần sở hữu của người khác theo các bước sau.

 • Bước 1: Chọn phần sở hữu để bán
 • Bước 2: Nhập giá muốn bán phần sở hữu
 • Bước 3: Xem lại và xác nhận thông tin bán phần sở hữu
 • Bước 4: Xác nhận thông tin thanh toán.
 • Bước 5: Tạo lệnh mua
 • Bước 6: Xem chi tiết giá bán
 • Bước 7: Xem thông tin tiến hành thanh toán để hoàn tất lệnh mua
 • Bước 8: Quản lí các lệnh mua và bán

  Video hướng dẫn tạo lệnh bán phần sở hữu trên Sàn Giao dịch mua bán

  Bước 1: Chọn phần sở hữu để bán


 

Bạn có thể nhấn vào “Sàn giao dịch” trên thanh menu để truy cập sàn giao dịch (lưu ý: bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này).

Để tiến hành bán số phần bạn sở hữu, hãy nhấn vào nút “Đặt lệnh bán” và chọn bất động sản tương ứng.

Bước 2: Nhập giá muốn bán

Tại trang đặt lệnh bán, bạn có thể xem giá bán gợi ý từ RealStake và cập nhật giá đặt lệnh bán tùy theo ý muốn của bạn.

Sau khi đã hoàn tất nhập giá đăng bán, bạn có thể xem lại một lần nữa các thông tin trước khi nhấn xác nhận tạo lệnh bán.

Bước 3: Xem lại và xác nhận thông tin bán phần sở hữu

Bước 4: Quản lý phần mua bán của bạn

Sau khi tạo lệnh bán thành công, bạn có thể nhấn vào nút “danh sách mua/bán” để đến trang quản lý các lệnh mua/bán của mình.

 

Video hướng dẫn tạo lệnh mua phần sở hữu trên Sàn Giao dịch mua bán

Bước 5: Tạo lệnh mua 

Tương tự với tạo lệnh bán, bạn có thể chọn bất động sản muốn mua tại trang “sàn giao dịch” để tạo lệnh mua.

Bước 6: Xem chi tiết giá bán và đặt mua

Tại trang đặt lệnh mua, bạn có thể xem chi tiết giá đặt lệnh bán.

 

Lưu ý là lệnh mua của bạn chỉ có giá trị giữ chỗ vì một lệnh bán có thể có nhiều người muốn mua.

 

Bước 7: Thông tin tiến hành thanh toán để hoàn tất lệnh mua

Bạn có thể nhấn vào nút “tiến hành thanh toán” để xem thông tin chuyển khoản tương ứng với lệnh mua.

Bước 8: Quản lý các lệnh mua và bán

Sau khi hoàn tất thanh toán, bạn có thể vào trang quản lý mua/bán từ menu để xem chi tiết các lệnh mua/bán của mình.

 

Các lệnh mua/bán của mình.

Mục lục