Hướng dẫn ký hợp đồng điện tử

Từ 3/2020, RealStake sẽ áp dụng hợp đồng điện tử vào giao dịch với khách hàng.

Việc thực hiện ký Hợp đồng điện tử  với khách hàng được thực hiện thông qua dịch vụ ký điện tử nổi tiếng PandaDoc.

Sau đây là hướng dẫn các bước ký hợp đồng bằng PandaDoc.

PandaDoc-Huongdankyten
PandaDoc-Huongdankyten

Sau khi quý khách hàng đã ký tên xong với PandaDoc, RealStake sẽ tiến hành ký tên bằng chữ ký điện tử được đăng ký với Bộ Thông Tin Truyền Thông (thông qua công ty MISA-CA, đơn vị được cấp phép chính thức về chữ ký điện tử). Hợp đồng sau khi 2 bên ký xong bằng cách thức trên có giá trị pháp lý giống như ký sống và dấu công ty.

 

Mục lục