Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Lovera Vista

Mục lục

RealStake xin gởi đến quý khách hàng hình ảnh về tiến độ xây dựng của dự án Lovera Vista, một sản phẩm chất lượng mà RealStake đã chọn lựa cho các khách hàng của mình. Thông tin được lấy từ trang web tiến độ chính thức của dự án.

Tháng 3/2020

Tiến độ xây dựng 3-2020

Tiến độ xây dựng 3-2020

Tiến độ xây dựng 3-2020

Tiến độ xây dựng 3-2020

Tiến độ xây dựng 3-2020

Tiến độ xây dựng 3-2020

Tháng 2/2020

Tiến độ xây dựng 2-2020

Tiến độ xây dựng 2-2020

Tiến độ xây dựng 2-2020

Tiến độ xây dựng 2-2020

Tiến độ xây dựng 2-2020

Tiến độ xây dựng 2-2020

Tiến độ xây dựng 2-2020

Tiến độ xây dựng 2-2020

Tháng 1/2020

Tiến độ Lovera Vista 1-2020
Tiến độ Lovera Vista 1-2020

Tháng 12/2019

Tiến độ Lovera Vista 12-2019

Tiến độ Lovera Vista 12-2019

Tiến độ Lovera Vista 12-2019

Tiến độ Lovera Vista 12-2019

Tiến độ Lovera Vista 12-2019

Tiến độ Lovera Vista 12-2019

Tháng 11/2019

Tiến độ Lovera Vista 11-2019 Tiến độ Lovera Vista 11-2019 Tiến độ Lovera Vista 11-2019 Tiến độ Lovera Vista 11-2019