Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Lovera Vista

RealStake xin gởi đến quý khách hàng hình ảnh về tiến độ xây dựng của dự án Lovera Vista, một sản phẩm chất lượng mà RealStake đã chọn lựa cho các khách hàng của mình. Thông tin được lấy từ trang web tiến độ chính thức của dự án.

Tháng 9/2020

Tiến độ xây dựng Lovera Vista 9-2020

Tiến độ xây dựng Lovera Vista 9-2020

Tiến độ xây dựng Lovera Vista 9-2020

Tiến độ xây dựng Lovera Vista 9-2020

Tháng 8/2020

Tiến độ xây dựng Lovera Vista 8-2020

Tiến độ xây dựng Lovera Vista 8-2020

Tiến độ xây dựng Lovera Vista 8-2020

Tiến độ xây dựng Lovera Vista 8-2020

Tiến độ xây dựng Lovera Vista 8-2020

Tháng 7/2020

Tiến độ Lovera Vista 7-2020

Tiến độ Lovera Vista 7-2020

Tiến độ Lovera Vista 7-2020

Tiến độ Lovera Vista 7-2020

Tháng 6/2020

Sau khi hoàn tất cất nóc các block vào tháng 5/2020, thì trong tháng 6 chủ đầu tư Khang Điền tiếp tục xây dựng theo đúng tiến độ các block nhà. Nếu giữ vững tiến độ như hiện nay, các căn hộ sẽ được bàn giao vào năm 2021 theo đúng tiến độ đã đề ra.

Tien do Lovera Vista Block A 6-2020
Lovera Vista Block A 6-2020
Tien do Lovera Vista Block B 6-2020
Lovera Vista Block B 6-2020
Tien do Lovera Vista Block C 6-2020
Lovera Vista Block C 6-2020

Tien do Lovera Vista Block D 6-2020

Tien do Lovera Vista Block E 6-2020

Tien do Lovera Vista Block E 6-2020
Lovera Vista Block E 6-2020

Tháng 5/2020

Tiến độ Lovera Vista Khang Điền như sau:
– Block A: đã xây dựng xong tầng mái lầu 20 (đã cất nóc)
– Block B: đã xây dựng xong tầng mái lầu 20 (đã cất nóc)
– Block C: đã xây dựng xong tầng mái lầu 19 (đã cất nóc)
– Block D: đã xây dựng xong tầng mái lầu 19 (đã cất nóc)
– Block E: đã xây dựng xong tầng mái lầu 19 (đã cất nóc)

Lovera Vista tiến độ xây dựng 5-2020

Lovera Vista tiến độ xây dựng 5-2020

Lovera Vista tiến độ xây dựng 5-2020

Lovera Vista tiến độ xây dựng 5-2020

Tháng 4/2020

Tính đến ngày 20/4, Lovera Vista đã hoàn tất cất nóc dự án ở tòa tháp B nơi có 2 sản phẩm đầu tư của các khách hàng trên RealStake (Lovera Vista B-18.16Lovera Vista B-05.07).

Dự kiến trong tháng 5 toàn bộ các block còn lại cũng sẽ cất nóc. Điều này thể hiện cam kết và chất lượng của chủ đầu tư trong việc xây dựng.

Tính tới ngày 24/4, tiến độ Lovera Vista Khang Điền như sau:
– Block A: Lắp dựng cốt thép, cột vách tầng 20 (chuẩn bị cất nóc)
– Block B: Lắp dựng cốt thép, cột vách tầng 20 (đã cất nóc ngày 20/4)
– Block C: Lắp dựng cốt pha, cột vách tầng 18 (chuẩn bị cất nóc)
– Block D: Lắp dựng cốt pha, cốt thép cột vách tầng 18.
– Block E: Lắp dựng cốt pha, cốt thép dầm sàn tầng 18.

Lovera Vista Lễ cất nóc

Tiến độ xây dựng Lovera Vista 4-2020 Cất nóc

Tiến độ xây dựng Lovera Vista 4-2020

Tiến độ xây dựng Lovera Vista 4-2020

Tiến độ xây dựng Lovera Vista 4-2020

Tiến độ xây dựng Lovera Vista 4-2020

Tiến độ xây dựng Lovera Vista 4-2020

Tiến độ xây dựng Lovera Vista 4-2020

Tiến độ xây dựng Lovera Vista 4-2020

Tiến độ xây dựng Lovera Vista 4-2020

Tháng 3/2020

Tiến độ xây dựng 3-2020

Tiến độ xây dựng 3-2020

Tiến độ xây dựng 3-2020

Tiến độ xây dựng 3-2020

Tiến độ xây dựng 3-2020

Tiến độ xây dựng 3-2020

Tháng 2/2020

Tiến độ xây dựng 2-2020

Tiến độ xây dựng 2-2020

Tiến độ xây dựng 2-2020

Tiến độ xây dựng 2-2020

Tiến độ xây dựng 2-2020

Tiến độ xây dựng 2-2020

Tiến độ xây dựng 2-2020

Tiến độ xây dựng 2-2020

Tháng 1/2020

Tiến độ Lovera Vista 1-2020
Tiến độ Lovera Vista 1-2020

Tháng 12/2019

Tiến độ Lovera Vista 12-2019

Tiến độ Lovera Vista 12-2019

Tiến độ Lovera Vista 12-2019

Tiến độ Lovera Vista 12-2019

Tiến độ Lovera Vista 12-2019

Tiến độ Lovera Vista 12-2019

Tháng 11/2019

Tiến độ Lovera Vista 11-2019 Tiến độ Lovera Vista 11-2019 Tiến độ Lovera Vista 11-2019 Tiến độ Lovera Vista 11-2019

Mục lục