Chính sách Bảo Lãnh khoản đầu tư bởi Ngân Hàng

RealStake đã hợp tác với một số ngân hàng nhằm bảo lãnh cho các khoản đầu tư của khách hàng trong trường hợp công ty không thể thực hiện Điều Khoản Bán Lại Phần Sở Hữu Cho RealStake như cam kết.

Trong trường hợp đó, ngân hàng bảo lãnh sẽ thanh toán cho khách hàng số tiền tương ứng với giá mua lại theo Điều Khoản Bán Lại Phần Sở Hữu Cho RealStake.

Hình thức bảo lãnh của ngân hàng dưới dạng Thư bảo lãnh. Khách hàng có thể lựa chọn một trong số các ngân hàng đối tác của RealStake.

Các ngân hàng đối tác hiện tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

Thời hạn áp dụng bảo lãnh tương ứng với thời hạn áp dụng Điều Khoản Bán Lại Phần Sở Hữu Cho RealStake.

Phí dịch vụ được quy định bởi ngân hàng bảo lãnh và sẽ được chi trả bởi khách hàng.

Mục lục