Chính sách cam kết lợi nhuận 8-2020

Chính sách cam kết lợi nhuận tháng 8-2020.

 • Sản phẩm áp dụng:          Akari City – Nam Long
 • Thời gian áp dụng:            Từ 1/8/2020 đến hết ngày 31/8/2020
 • Điều kiện áp dụng:            Chính sách này không được áp dụng cùng với các chính sách khuyến mãi khác
 1. Từ thời điểm bắt đầu đầu tư đến hết năm 2 hoặc trước thời điểm bàn giao bất động sản (tùy theo điều kiện nào xảy ra trước)

 • Công ty cam kết lợi nhuận tối thiểu:
  • 6.0% / năm
  • Lợi nhuận tính theo ngày, được chi trả mỗi 12 tháng.
  • Lợi nhuận được tính từ thời điểm công ty nhận được thanh toán đợt 1 của khách hàng (thể hiện trên giấy xác nhận thanh toán)
  • Phần cam kết lợi nhuận này không bao gồm các loại thuế, phí giao dịch khi chuyển nhượng lại và phí quản lý hàng năm.
 • Công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ bất động sản dựa trên tình hình thực tế của thị trường.
 • Lợi nhuận thu về khi chuyển nhượng toàn bộ bất động sản
  • Trong trường hợp thấp hơn cam kết lợi nhuận tối thiểu, khách hàng vẫn nhận được phần lợi nhuận cam kết.
  • Trong trường hợp cao hơn cam kết lợi nhuận tối thiểu, khách hàng được nhận thêm lợi nhuận có được từ việc tăng giá bất động sản. Phần lợi nhuận này chia theo tỉ lệ 85% cho khách hàng và 15% cho công ty. Phần lợi nhuận sau khi chia sẽ phải trừ thuế phí và phần lợi nhuận cam kết khách hàng đã nhận.
 • Khách hàng có quyền chuyển nhượng phần sở hữu của mình cho người khác tại bất kỳ thời điểm nào. Phần lợi nhuận chưa chi trả tính đến thời điểm chuyển nhượng sẽ được chuyển giao cho bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng sẽ tiếp tục được hưởng chính sách cam kết lợi nhuận của người chuyển nhượng.
 • Khách hàng có quyền chuyển nhượng phần sở hữu của mình cho công ty tại bất kỳ thời điểm nào theo chính sách cam kết mua lại tại mục 3.
 1. Từ năm 3 hoặc sau thời điểm bàn giao bất động sản (tùy theo điều kiện nào xảy ra trước):

  • Công ty không cam kết lợi nhuận và không mua lại khoản đầu tư của khách hàng.
   • Từ khi hết năm thứ 2, khách hàng có 15 ngày để quyết định và thực hiện việc bán lại phần đầu tư của mình cho công ty.
  • Công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ bất động sản dựa trên tình hình thực tế của thị trường.
   • Điều khoản này không ảnh hưởng đến phần lợi nhuận cam kết cho khách hàng.
   • Trong trường hợp lợi nhuận thu được khi bán ra cao hơn cam kết lợi nhuận tối thiểu, khách hàng được nhận thêm lợi nhuận có được từ việc tăng giá bất động sản. Phần lợi nhuận này được chia theo tỉ lệ 85% cho khách hàng và 15% cho công ty. Phần lợi nhuận sau khi chia sẽ phải trừ thuế phí và phần lợi nhuận cam kết khách hàng đã nhận.
  • Khách hàng có quyền chuyển nhượng phần sở hữu của mình cho người khác tại bất kỳ thời điểm nào.
 1. Chính sách công ty cam kết mua lại

  • Công ty mua lại 100% giá trị đầu tư của khách hàng trong 2 năm đầu hoặc trước khi nhận bàn giao bất động sản (tùy điều kiện nào xảy ra trước)
   • Từ khi hết năm thứ 2, khách hàng có 15 ngày để quyết định và thực hiện việc bán lại phần đầu tư của mình cho công ty mà vẫn nhận được lợi nhuận của kỳ đó.
  • Chính sách mua lại này được ngân hàng bảo lãnh (ngân hàng tính phí).
  • Tùy vào thời điểm chuyển nhượng lại cho công ty, khách hàng sẽ nhận được phần cam kết lợi nhuận được thể hiện trong bảng minh hoạ lợi nhuận (trong trường hợp thanh toán 100% một lần giá trị đầu tư)
  • Không được chuyển nhượng lại cho công ty từ ngày thứ 16 của năm thứ 3 hoặc sau thời điểm bàn giao bất động sản (tùy điều kiện nào xảy ra trước).

Bảng minh họa lợi nhuận cho khoản đầu tư thanh toán 100% một lần

x : số tháng đầu tư

Thời điểm chuyển nhượng Chuyển nhượng lại cho RealStake Chuyển nhượng cho người khác

Chuyển nhượng toàn bộ bất động sản

Năm 1

0%

100% giá trị tăng của phần bất động sản

x/12 * 6.0%

hoặc

85% lợi nhuận thu được từ việc tăng giá bds

Năm 2

6.0%

6.0%

+

100% giá trị tăng của phần bất động sản

x/24 * 12.0%

hoặc

85% lợi nhuận thu được từ việc tăng giá bds

Trong vòng 15 ngày kể từ đầu năm thứ 3 hoặc trước thời điểm giao nhà (tùy thuộc điều kiện nào xảy ra trước)

12.0%

12.0%

+

100% giá trị tăng của phần bất động sản

12.0%

hoặc

85% lợi nhuận thu được từ việc tăng giá bds

Từ ngày thứ 16 của năm thứ 3 hoặc sau thời điểm bàn giao nhà (tùy thuộc điều kiện nào xảy ra trước)

Không áp dụng

100% giá trị tăng của phần bất động sản

12.0%

hoặc

85% lợi nhuận thu được từ việc tăng giá bds

 

Mục lục