Chính sách cam kết lợi nhuận tháng 1-2020

 • Trang chủ
 • Chính sách cam kết lợi nhuận tháng 1-2020

Chi tiết về chính sách cam kết lợi nhuận tháng 1-2020

 • Sản phẩm áp dụng:           Lovera Vista – Khang Dien
 • Thời gian áp dụng:            Từ 1/1/2020 đến hết ngày 31/1/2020
 • Điều kiện áp dụng:            Chính sách này không được áp dụng cùng với các chính sách khuyến mãi khác
 1. Từ thời điểm bắt đầu đầu tư đến hết năm 2 hoặc trước thời điểm bàn giao bất động sản (tùy theo điều kiện nào xảy ra trước)

 • Công ty cam kết lợi nhuận tối thiểu:
  • 9.1% / năm nếu thanh toán 100% khoản tiền đầu tư.
  • 8.1% / năm nếu thanh toán theo tiến độ.
  • Lợi nhuận tính theo ngày, được chi trả mỗi 12 tháng.
  • Phần cam kết lợi nhuận này không bao gồm phí giao dịch khi chuyển nhượng lại và phí quản lý hàng năm.
 • Công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ bất động sản dựa trên tình hình thực tế của thị trường.
  • Điều khoản này không ảnh hưởng đến phần lợi nhuận cam kết cho khách hàng.
  • Khách hàng sẽ được nhận phần lợi nhuận cam kết theo tháng tính tại thời điểm công ty chuyển nhượng nguyên căn (sau khi đã khấu trừ phần lợi nhuận đã nhận được)
  • Trong trường hợp lợi nhuận thu được khi bán ra thấp hơn cam kết lợi nhuận tối thiểu, khách hàng vẫn nhận được phần lợi nhuận cam kết.
  • Trong trường hợp lợi nhuận thu được khi bán ra cao hơn cam kết lợi nhuận tối thiểu, khách hàng được nhận thêm lợi nhuận có được từ việc tăng giá bất động sản (sau khi trừ toàn bộ phí và lợi nhuận đã chi trả), phần lợi nhuận này được chia lại 100% cho khách hàng (nếu chuyển nhượng trong năm 1) và được chia theo tỉ lệ 80% cho khách hàng và 20% cho công ty (nếu chuyển nhượng từ năm 2)
 • Khách hàng có quyền chuyển nhượng phần sở hữu của mình cho người khác tại bất kỳ thời điểm nào. Phần lợi nhuận chưa chi trả tính đến thời điểm chuyển nhượng sẽ được chuyển giao cho bên nhận chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng sẽ tiếp tục được hưởng chính sách cam kết lợi nhuận của người chuyển nhượng (sau khi đã khấu trừ lợi nhuận đã nhận của người chuyển nhượng).
 • Khách hàng có quyền chuyển nhượng phần sở hữu của mình cho công ty tại bất kỳ thời điểm nào theo chính sách cam kết mua lại tại mục 3.
 1. Từ năm 3 hoặc sau thời điểm bàn giao bất động sản (tùy theo điều kiện nào xảy ra trước):

  • Công ty không cam kết lợi nhuận và không mua lại khoản đầu tư của khách hàng.
   • Từ khi hết năm thứ 2, khách hàng có 15 ngày để quyết định và thực hiện việc bán lại phần đầu tư của mình cho công ty.
  • Công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ bất động sản dựa trên tình hình thực tế của thị trường.
   • Điều khoản này không ảnh hưởng đến phần lợi nhuận cam kết cho khách hàng.
   • Trong trường hợp lợi nhuận thu được khi bán ra cao hơn cam kết lợi nhuận tối thiểu, khách hàng được nhận thêm lợi nhuận có được từ việc tăng giá bất động sản (sau khi trừ toàn bộ phí và lợi nhuận đã chi trả), phần lợi nhuận này được chia theo tỉ lệ 80% cho khách hàng và 20% cho công ty.
  • Khách hàng có quyền chuyển nhượng phần sở hữu của mình cho người khác tại bất kỳ thời điểm nào.
 1. Chính sách công ty cam kết mua lại

  • Công ty mua lại 100% giá trị đầu tư của khách hàng trong 2 năm đầu hoặc trước khi nhận bàn giao bất động sản (tùy điều kiện nào xảy ra trước)
   • Từ khi hết năm thứ 2, khách hàng có 15 ngày để quyết định và thực hiện việc bán lại phần đầu tư của mình cho công ty mà vẫn nhận được lợi nhuận của kỳ đó.
  • Chính sách mua lại này được ngân hàng bảo lãnh (ngân hàng tính phí).
  • Tùy vào thời điểm chuyển nhượng lại cho công ty, khách hàng sẽ nhận được phần cam kết lợi nhuận được thể hiện trong bảng minh hoạ lợi nhuận (trong trường hợp thanh toán 100% một lần giá trị đầu tư)
  • Không được chuyển nhượng lại cho công ty từ ngày thứ 16 của năm thứ 3 hoặc sau thời điểm bàn giao bất động sản (tùy điều kiện nào xảy ra trước).

Bảng minh họa lợi nhuận cho khoản đầu tư thanh toán 100% một lần

x : số tháng đầu tư

Thời điểm chuyển nhượng Chuyển nhượng lại cho RealStake Chuyển nhượng cho người khác

Chuyển nhượng toàn bộ bất động sản

Năm 1

0%

100% giá trị tăng của phần bất động sản

x/12 * 9.1%

+

100% lợi nhuận thu được (sau thuế, phí, lợi nhuận đã chi)

Năm 2

9.1%

9.1%

+

100% giá trị tăng của phần bất động sản

x/24 * 18.2%

+

80% lợi nhuận thu được (sau thuế, phí, lợi nhuận đã chi)

Trong vòng 15 ngày kể từ đầu năm thứ 3 hoặc trước thời điểm giao nhà (tùy thuộc điều kiện nào xảy ra trước)

18.2%

18.2%

+

100% giá trị tăng của phần bất động sản

18.2%

+

80% lợi nhuận thu được (sau thuế, phí, lợi nhuận đã chi)

Từ ngày thứ 16 của năm thứ 3 hoặc sau thời điểm bàn giao nhà (tùy thuộc điều kiện nào xảy ra trước)

Không áp dụng

100% giá trị tăng của phần bất động sản

18.2%

+

80% lợi nhuận thu được (sau thuế, phí, lợi nhuận đã chi)

Sơ đồ minh họa chính sách cam kết lợi nhuận cho khoản đầu tư thanh toán 100% (trường hợp giá trị bất động sản tăng trưởng cao hơn cam kết)

Minh hoạ lợi nhuận khi giá tăng

Sơ đồ minh họa chính sách cam kết lợi nhuận cho khoản đầu tư thanh toán 100% (trường hợp giá trị bất động sản giảm hơn so với cam kết)

Minh hoạ lợi nhuận khi giá giảm

 

Mục lục