Chính sách cam kết lợi nhuận tháng 11-2019

 • Trang chủ
 • Chính sách cam kết lợi nhuận tháng 11-2019

Chi tiết về chính sách cam kết lợi nhuận tháng trong tháng 11-2019.

Chính sách cam kết lợi nhuận 11-2019

 • Phương thức đầu tư:       Lợi nhuận cao
 • Sản phẩm áp dụng:           Q2 THAO DIEN – Fraser Property
 • Thời gian áp dụng:            Từ 1/11/2019 đến hết ngày 30/11/2019
 • Điều kiện áp dụng:            Chính sách này không được áp dụng cùng lúc với các                                                                            chính sách ưu đãi khác
 1. Hai năm đầu hoặc trước thời điểm bàn giao bất động sản (tùy thuộc điều kiện nào xảy ra trước):

 • Công ty cam kết lợi nhuận:
  • 9.1% / năm nếu thanh toán 100% khoản tiền đầu tư.
  • 8.1% / năm nếu thanh toán theo tiến độ.
 • Lợi nhuận tính theo tháng, được chi trả mỗi 12 tháng hoặc khi khách hàng chuyển nhượng phần sở hữu của mình cho người mua mới.
 • Phần cam kết lợi nhuận này không bao gồm phí giao dịch khi chuyển nhượng lại và phí quản lý hàng năm.
 • Công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ bất động sản dựa trên tình hình thực tế của thị trường. Điều khoản này không ảnh hưởng đến phần lợi nhuận cam kết cho khách hàng.
 • Khách hàng có quyền chuyển nhượng phần sở hữu của mình cho người khác tại bất kỳ thời điểm nào. Người bán sẽ được chi trả phần lợi nhuận cam kết tại thời điểm bán. Người mua mới sẽ tiếp tục được hưởng chính sách cam kết lợi nhuận của người mua trước.
 • Khách hàng có quyền chuyển nhượng phần sở hữu của mình cho công ty tại bất kỳ thời điểm nào theo chính sách cam kết mua lại tại mục 3.
 1. Sau 2 năm hoặc sau thời điểm bàn giao bất động sản (tùy theo điều kiện nào xảy ra trước)

  • Công ty không cam kết lợi nhuận và không mua lại khoản đầu tư của khách hàng.
  • Công ty không còn quyền quyết định chuyển nhượng toàn bộ bất động sản.
  • Khách hàng có quyền chuyển nhượng bằng hai hình thức sau:
   • Chuyển nhượng phần sở hữu của mình cho người khác tại bất kỳ thời điểm nào.
   • Chuyển nhượng toàn bộ bất động sản khi có từ 70% tỷ lệ đồng sở hữu đồng ý. Trong trường hợp này, lợi nhuận có được từ việc tăng giá bất động sản, sau khi trừ toàn bộ phí và lợi nhuận chi trả của 2 năm đầu, sẽ được chia theo tỉ lệ 70% cho khách hàng và 30% cho công ty.
 1. Chính sách công ty cam kết mua lại

  • Công ty mua lại 100% giá trị đầu tư của khách hàng trong 2 năm đầu hoặc trước khi nhận bàn giao bất động sản.
  • Chính sách mua lại này được ngân hàng bảo lãnh (ngân hàng tính phí).
  • Khi chuyển nhượng lại cho công ty trong vòng 15 ngày sau mỗi kỳ nhận lợi nhuận, khách hàng sẽ nhận được phần lợi nhuận cam kết.
  • Khi chuyển nhượng lại cho công ty vào thời điểm khác, khách hàng sẽ không nhận được phần lợi nhuận cam kết.
  • Khách hàng có 15 ngày để thực hiện thủ tục chuyển nhượng. 

Bảng minh họa lợi nhuận cho khoản đầu tư thanh toán 100% một lần

Thời điểm chuyển nhượng (Tháng x)

Chuyển nhượng lại cho RealStake Chuyển nhượng cho người khác

Chuyển nhượng toàn bộ bất động sản

Dưới 12 tháng

0%

9.1% * x/12

9.1% * x/12

Trong vòng 15 ngày kể từ khi hết tháng thứ 12

9.1%

Từ ngày thứ 16 của tháng thứ 13 đến hết tháng thứ 24

0%

18.2% * x/24

18.2% * x/24

Trong vòng 15 ngày kể từ khi hết tháng thứ 24

18.2%

Từ ngày thứ 16 tháng thứ 25 hoặc sau thời điểm bàn giao nhà (tùy thuộc điều kiện nào xảy ra trước)

Không áp dụng

100% giá trị tăng của bất động sản

70% giá trị tăng của bất động sản

Vui lòng tải file CHÍNH SÁCH CAM KẾT LỢI NHUẬN – 112019 để biết thêm chi tiết.

Mục lục